ΓΙΑΝΝΗΣ «SUGAHTANK» ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

Ο Γιάννης «Sugahtank» Ρουμπάνης ασχολείται με το Illustration και τις νέες μορφές τέχνης. Σε όλες τις σειρές έργων του, το κύριο θέμα σχολιασμού είναι η φθορά, όχι μόνο σαν τεχνική διαδικασία αλλά και ως φιλοσοφική θεώρηση, η θέση του ανθρώπου μέσα στο χρόνο και η αξιολογική βαθμίδα ενεργειών στα όρια της ύπαρξής μας.